ANBI

ANBI gegevens
Stichting Beheer Badhuis wordt door de Belastingdienst herkend als een ANBI.
Stichtingen met een ANBI-status zijn vanaf 1 januari 2014 verplicht een aantal gegevens online te presenteren zodat deze voortaan ook voor donateurs transparanter en inzichtelijker zijn. Vandaar het volgende overzicht:

Naam stichting
Stichting Beheer Badhuis
Badhuistheater

Fiscaal nummer
008643453

Bezoekadres
Boerhaaveplein 28
1091 AT Amsterdam

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:

a. het bevorderen van het culturele leven in Amsterdam;

b. het organiseren en uitvoeren van culturele, kunstzinnige en educatieve projecten;

c. onderhouden en exploiteren van het monument, het  voormalige Gemeentelijke Badhuis op het Boerhaaveplein te Amsterdam.

De stichting streeft dit doel onder meer na door:

a. het produceren, programmeren en presenteren van theater en andere kunstuitingen;

b. het exploiteren van de zalen en horeca-accommodatie van het Badhuistheater te

Amsterdam;

c. het uitgeven van publicaties;

d. het samenwerken met alle daarvoor in aanmerking komende (overheids-)instellingen

en derden;

e. alle overige middelen die tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting is niet gericht op het maken van winst.

Recente projecten

Het theater heeft in de laatste jaren vele positieve ontwikkelingen doorgemaakt. Het uitbreiden als Community theater in de Oosterparkbuurt betekent zowel hoge kunst en kunst dat laagdrempelig van aard is. Allerlei culturele groepen maken gebruik van het theater en het is uniek dat het theater grotendeels zijn eigen exploitatie dekt door ondernemerschap.

Er waren diverse hoogtepunten in 2014 en begin 2015, zoals de oprichting van het Oosterparkorkest, de kindersportactiviteiten (die hebben geleid tot de komst van Edwin van de Sar voor 200 buurtkinderen), Ellen ten Damme met het Riccioti orkest kwamen op het terras van het Badhuistheater spelen. Ook is het gelukt om veel eigen producties te produceren met onze eigen theatergroep, zoals Juno and the Paycock. De nieuwe samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam belooft veel goeds voor de leefbaarheid en betrokkenheid in de buurt.

Hoofdlijnen beleidsplan
Het Badhuistheater positioneert zich als het Community theater van de Oosterparkbuurt. Door middel van het organiseren van voorstellingen, festivals en discussies richt het Badhuis zich op de ontwikkeling van de sociale cohesie en het maatschappelijk cultureel welzijn in de Oosterparkbuurt. Dit wordt gerealiseerd door de nadruk te leggen op community art, waardoor de buurt betrokken wordt in het maken van (theater)voorstellingen. Door het netwerk dat het theater in de jaren heeft opgebouwd met welzijnsorganisaties, religieuze organisaties en bewonersgroepen is de buurt steeds beter benaderbaar voor dit soort initiatieven. Om deze projecten mogelijk te maken wordt actief gezocht naar fondsen en subsidies. Ook gelden horeca en verhuur van het Badhuistheater als inkomstenbronnen om deze projecten mogelijk te maken.

Statuten

>> Statuten Badhuistheater (PDF)

Namen en functies van bestuurders

Bestuurder/Voorzitter: Gimpel, Michael Reston

Commissarissen:
Mw.Christine van Duijn (voorzitter en lid van de raad van toezicht)
Berghouwer, Cathelijne Britta (secretaris en lid van de raad van toezicht)
Vente, Cornelis Willem (lid van de raad van toezicht)

Financiële verantwoording

Financieel Jaarverslag 2017 (PDF)
>> Financieel Jaarverslag 2016 (PDF)
>> Financieel Jaarverslag 2015 (PDF)
>> Financieel Jaarverslag 2014 (PDF)
>> Financieel Jaarverslag 2013 (PDF)
>> Financieel Jaarverslag 2012 (PDF)

JV 2019 Badhuis St.

Badhuis JV 2020 – met corr. subsidie Gem.ASD 2020

Beloningsbeleid
Bestuurder Gimpel, M.R. ontvangt een maandelijkse vergoeding van € 1420. De leden van de raad van toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De organisatie telde in 2020 , 40 vrijwilligers.  Sommige Vrijwilligers worden jaarlijks maximaal € 1400,- vergoed, of maximaal € 1000,- als zij een uitkering ontvangen. De volgende ZZP’ers zijn betrokken bij de activiteiten en het in stand houden van het Badhuistheater:

Moerman, P.
Schipper, C.

Munka, M.

Munka, J.

Gimpel.J.R.

Verhaar.M.

ZZP’ers worden betaald op basis van de aantal uren die ze werken.

Follow us!